مرجع آموزش پوکر ایران | Poker VQQ

7 نوع بازیکن پوکر

7 نوع از بازیکن پوکر کدام هستند ؟ وقتی برای اولین بار روی میز می نشینید و به اطرافیان خود نگاه می کنید، می تواند ترسناک باشد زیرا انواع بازیکن پوکر را می بینید. در واقع، برخی بازی پوکر، به ویژه تگزاس هولدم را با رفتن به جنگ مقایسه می کنند. بازیکنان از زره بدنی […]

error: ممنون که از سایت ما دیدن میفرمایید